zaterdag 16 april 2011


“Water Natuurlijk constateert dat de waterschappen in het Bestuursakkoord Water nauwelijks resultaat
hebben geboekt. Bezuinigingen van het Rijk worden opgevangen door de waterschappen met als
gevolg forse lastenstijgingen in de komende jaren en/of fors snijden in de bestaande taken.
Daartegenover staat slechts een voetnoot van de Unie waarin deze zegt vast te houden aan directe
verkiezingen. En dat terwijl er al een wetsontwerp voor indirecte verkiezingen voor commentaar is
voorgelegd.

Water Natuurlijk kan zich niet voorstellen dat hiervoor voldoende draagvlak bij de waterschappen
bestaat. In ieder geval is Water Natuurlijk niet bereid dit te accepteren. Er valt niet te praten met Water Natuurlijk over bezuinigingen of lastenstijging als de indirecte verkiezingen niet van tafel gaan!” 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten