zaterdag 2 juli 2011

TinyWaterNatuurlijk

Beekbodem op de oever
In de dagen van het Moller Instituut was ik tijdenlang het boze genius achter het Bio Blad. De vergelijking met mijn blog gaat goed op: (natuur)informatief en héél voorzichtig kritisch. Desondanks werd ik op het matje geroepen bij de vakgroepleider. D’r waren artikeltjes die niet goed gevallen waren. Ze vond dat we maar moesten stoppen met het Bio Blad.
Voorzichtig gaf ik haar in overweging daar nog eens over na te denken. Met mij als ‘hoofdredacteur’ had ze wel een aanspreekpunt. Als we ‘ondergronds’ waren gegaan, hadden we ook het ‘voorzichtig kritische’ kunnen verlaten.

Beekprikken-incident
De Dommel koos er voor om eerst een feitenrelaas op te stellen, voordat er naar buiten getreden werd. Dat laatste overkwam het waterschap. De brieven van SBB, BMF en RAVON werden doorgesluisd naar Ron Lodewijks van het Eindhovens Dagblad. Die wist ook de weg te vinden naar deze blogsite. ‘Hoofdbestuurder schaamt zich kapot’ was een van de citaten.
Is een blog wel verstandig voor een waterschapsbestuurder? Was het verstandig om een artikel te wijden aan het beekprikken-incident.

Om met het laatste te beginnen: terwijl het waterschap het incident onder de pet hield, werd ik via kanalen als BMF, RAVON, terreinbeheerders en PGO’s benaderd wat er in ’s hemelsnaam was gebeurd met een van de meest waardevolle beken van Nederland. Voor degenen die de weg naar de blogsite kenden, vond ik het nodig om te vertellen wat er plaats gevonden had.
Het betreffende artikel teruglezend vind ik het nog steeds heel voorzichtig en correct geschreven. (In de ontsteltenis had dat ook anders gekund …) Ook het artikel van Ron Lodewijks vind ik grosso modo correct. In eerste instantie schrok ik wel van zijn versie, maar na herlezen kan ik me er goed in vinden, op enkele details na.

De andere vraag: is een blog verstandig voor een dagelijks bestuurder? Daar heb ik niet echt een antwoord op. Wel is het zo dat politieke partijen in het waterschap zich moeten kunnen profileren. (In mijn definitie is WaterNatuurlijk een politieke partij. ) De fractie lukt het niet om die aandacht op zich te vestigen. De portefeuillehouder Natuurlijk Water wel.
En dat zijn precies de twee argumenten om er mee door te gaan. 1. Verantwoording ten opzichte van de achterban van WaterNatuurlijk en mezelf. 2. Verantwoording ten opzichte van mijn portefeuille. (Vanuit de omgeving Westerhoven, bestuurlijk vanuit de terreinbeheerders, natuurbeschermers, kreeg ik veel adhesiebetuigingen.)
Loyaliteit ten aanzien van het bestuurlijke college (DB) maakt dat ikzelf vind dat ik prudent zal moeten blijven.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten