zaterdag 28 mei 2011

Groene en blauwe ambities gefrustreerd door 'bluegreen algae'

Blauwalgen in de haven van Tholen
Voor het eerst kreeg ik een dagrapport doorgestuurd van het Nationaal Crisiscentrum (NCC). Het werd doorgestuurd door burgemeester Han Polman.
·         Gisteren heeft de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat besloten op te schalen naar stadium 3: “feitelijk watertekort”.

·         Woensdag 25 mei komt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) bijeen om tot activering van het Management team Watertekorten (MTW) over te gaan. Zij kunnen de noodzakelijke maatregelen nemen conform de daarvoor geldende protocollen.
In het autonome traject komt de zoetwatervoorziening in het Volkerak – Zoommeer ook in de problemen. In een zomerperiode met droogte is er te weinig water en daarmee samenhangend wordt het water ook te zout. Intussen maken de blauwalgen zich op voor een greep naar de microbiële macht.
Het LCW blijkt aan de knoppen gedraaid te hebben, want op het journaal hoorde ik dat de Volkerak-sluizen opgezet zijn.
Als deze regering er voor zou kiezen om de waterkwaliteitsopgaven in het Volkerak-Zoommeer te gaan aanpakken (verzilting) zou tegelijkertijd de waterverdeling en de zoetwatervoorziening fatsoenlijk geregeld kunnen worden!
De regering neemt in de huidige regeerperiode hier nog geen besluit over. Dat zou overruled kunnen worden door de opgave vanuit waterveiligheid, die wel prioritair is. Als de Grevelingen ingezet wordt bij de waterberging (ruimte voor de rivier), wordt het Volkerak – Zoommeer via een andere route alsnog zout.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten